โรงแรม 4 ดาว

Project Info

  • Category

    โรงแรม 4ดาว

Value of Project


500 Million Baht

 

Owner


Sea View Patong Hotel Co.,Ltd

 

Location


Kaohlug, Pang ngaa